Project Description

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej budowniczego

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej budowniczego

chroni Cię przed nieobliczalnymi kosztami roszczenia o odszkodowanie.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność prawną ubezpieczonego jako właściciela budynku za projekt budowlany opisany w ofercie. Ubezpieczona jest również ustawowa odpowiedzialność jako właściciela domu i nieruchomości za nieruchomość, która ma być zagospodarowana i budynek, który ma być wzniesiony.