Project Description

SEGURO DECENAL

Seguro Decenal

ubezpieczenie wymagane przez prawo w Hiszpanii

Decenal Seguro jest obowiązkowy od maja 2000 r. dla wszystkich nowych budynków na Majorce i w pozostałej części Hiszpanii i musi zostać ukończony przed rozpoczęciem prac cementowania.
Późniejszy odbiór budynku przez miejscowy urząd budowlany odbywa się zazwyczaj dopiero po przedstawieniu tego ubezpieczenia.
Jest to 10-letnia gwarancja ubezpieczeniowa od szkód budowlanych w budynkach, które przejawiają się w tej fazie.