Odcisk

Adres:
Iberia Versicherungsmakler, SLU
Boulevar de Santa Ponsa
Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2
07180 Santa Ponsa Mallorca, Hiszpania

Dyrektor zarządzający:
Sassan Mikhtchi
Zarejestrowany broker ubezpieczeniowy posiadający zezwolenie zgodnie z § 34 c Abs. 1 Gewerbeordnung (przepisy handlowe)
wydane od dnia 06. 07. 2010 r. IHK Hamburg
Rejestr handlowy Hamburg
Podatek nr 42/161/01141
Zarejestrowany w Rejestrze Pośredników Ubezpieczeniowych § 11a u. Abs. 6 Nr. 3 Kodeksu Pracy oraz w Rejestrze Direccion General de Seguros, Fondos y Pensiones , Madryt
Numer rejestracyjny: D-J49T-K1UTK-80 Pozwolenie zgodnie z § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung wydane od dnia 04. 09. 2008 r. IHK Hamburg.

Skontaktuj się z nami:
Telefon: +34 971 69 90 96
Faks: +34 971 69 90 97
Internet: https://www.iberiamaklerubezpieczen.pl
E-mail: mikhtchi@iberiaversicherungsmakler.com
* Jeśli wyślesz nam wiadomość e-mail, Twój adres e-mail będzie przechowywany przez nas elektronicznie aż do odwołania go przez Ciebie w dowolnym momencie. Odnosimy się do treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i naszego nadruku z ustawowo obowiązującymi powiadomieniami.

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 5 TMG:
Sassan Mikhtchi
Boulevar de Santa Ponsa
Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2
07180 Santa Ponsa Mallorca, Hiszpania
E-mail: mikhtchi@iberiaversicherungsmakler.com *
* Jeśli wyślesz nam wiadomość e-mail, Twój adres e-mail będzie przechowywany przez nas elektronicznie aż do odwołania go przez Ciebie w dowolnym momencie. Odnosimy się do treści naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych i naszego nadruku z ustawowo obowiązującymi powiadomieniami.
Zatwierdzenie zgodnie z § 34c Abs. 1 GewO zostało nam udzielone.

Numer rejestracyjny to: D-J49T-K1UTK-80.
IHK Hamburg
Adolphsplatz 1
20457 Hamburg
www.hk24.de

Do pozasądowego rozstrzygania sporów mogą być powoływane następujące organy pojednawcze:
Rzecznik Ubezpieczonych e. V.
P. O. Box 08 06 32
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Rzecznik Praw Obywatelskich Prywatne ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie opieki długoterminowej
P. O. Box 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Dotyczy to w szczególności regulacji zawodowych:
– 34 Przepisy handlowe
– 59 – 68 VVG
– VersVermV
Regulamin zawodowy jest dostępny na stronie internetowej www. gesetze-im-internet. de prowadzonej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Sądownictwa GmbH.

– Nie ma inwestycji w towarzystwa ubezpieczeniowe i przez nie więcej niż 10 procent.
– Zatwierdzenie zgodnie z § 34c GewO zostało nam udzielone.
– Organem zatwierdzającym jest Gemeinde Nützen.

INFORMACJE DLA KLIENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

 1. działalność komercyjna brokerów ubezpieczeniowych regulowana jest ustawą nr 26/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. o pośrednictwie w zakresie ubezpieczeń prywatnych, która gwarantuje ochronę praw klientów.
 2. Dla Państwa informacji i zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi informujemy Państwa o tym,
  1. Iberia Insurance Broker SL spełnia wszystkie wymogi prawne i jest zarejestrowana w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych pod numerem J2939, który jest dostępny na stronie internetowej Dirección general de Seguros y fondos de pensiones www.dgsfp.mineco.es
  2. b) Iberia Versicherungsmakler SL zawarła ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej,
  3. że Iberia makler ubezpieczeń SL posiada zdolność finansową określoną w art. 27 ustawy nr 26/2006,
  4. że Iberia Versicherungsmakler SL posiada dział obsługi klienta, który zajmuje się i rozpatruje skargi klientów za pośrednictwem Colegio de Mediadores de Seguros.
  5. że Iberia Insurance Broker SL traktuje Państwa dane jako poufne zgodnie z art. 5 del LO 15/1999 o ochronie danych osobowych i załączonymi informacjami.
 3. brokerzy i firmy brokerskie są jedynymi specjalistami, którzy mogą doradzać Ci profesjonalnie i bezstronnie wobec ubezpieczycieli. Z tego powodu przygotowane oferty ubezpieczeniowe podlegają obiektywnej analizie. Przygotowano co najmniej trzy oferty od różnych ubezpieczycieli. Powinno to umożliwić ocenę prowadzącą do właściwego pokrycia Państwa potrzeb i należności.
 4. Zgodnie z art. 29 ustawy nr 26/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. informujemy, że Iberia Insurance Broker SL otrzymuje dochody i opłaty od towarzystw ubezpieczeniowych na podstawie tworzenia polis, dodatków i nowej produkcji.
 5. Iberia Versicherungsmakler SL informuje również o treści art. 21 ustawy 50/1980 z dnia 08 października o umowie ubezpieczenia. W związku z tym informacje przekazane ubezpieczycielowi w imieniu ubezpieczającego mają taki sam skutek jak informacje przekazane przez ubezpieczającego, z zastrzeżeniem odmiennych instrukcji udzielonych przez ubezpieczającego. Na podstawie niniejszego listu oraz uwzględniając swobodną decyzję zainteresowanych stron, klient niniejszym upoważnia brokera do uzyskania ofert, modyfikacji lub rozwiązania istniejących umów, jak również do tworzenia nowych umów w imieniu klienta w celu lepszej ochrony praw klienta.